Vị trí : Cộng tác viên
Hồ sơ gồm :
CV, đơn đăng ký làm cộng tác viên
Yêu cầu :

Số lượng: 02

Thời gian thực hiện: 12/2015 – 11/2016

Yêu cầu đối với cộng tác viên

 • Là sinh viên trường Đại học Cần Thơ hoặc trường Đại học An Giang.
 • Cam kết gắn bó và tham gia đầy đủ các hoạt động (diễn ra hàng tháng) nhằm đảm bảo hiệu quả và tính xuyên suốt;
 • Thực hiện đề tài khoa học hoặc đề tài tốt nghiệp liên quan đến nội dung dự án hoặc tại địa bàn dự án (có góp ý của giáo viên hướng dẫn);
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng phỏng vấn thu thập ý kiến từ các hộ dân;
 • Có kinh nghiệm tham gia các dự án, các hoạt động thực địa và làm việc với cộng đồng là một lợi thế;
 • Đã tham gia các chia sẻ, tập huấn các kỷ năng về Quy trình Thông tin, Đồng thuận và Thống nhất (FPIC), Kịch Tương Tác (Forum Theatre), tác động của công trình phát triển thượng nguồn là một lợi thế.

Mô tả nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm trước phân công của điều phối dự án
 • Tham gia thảo luận kế hoạch và lập báo cáo hoạt động
 • Tham gia làm việc với các bên liên quan, đối tác của dự án
 • Tham dự các hoạt động thực địa tại địa bàn dự án

Quyền lợi khi tham gia:

 • Có cơ hội tiếp xúc, làm việc với người dân địa phương và các bên liên quan;
 • Được thực hành các kỷ năng phỏng vấn, làm việc nhóm và làm quen một số phương pháp, kỹ năng mới (photovoice, forum theatre, làm phim);
 • Tham dự các buổi chia sẽ kết quả nghiên cứu tri thức địa phương;
 • Hỗ trợ các chi phí: đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi với các cán bộ WARECOD;


Nơi làm việc :
Xã Tân Hòa – huyện Phú Tân – tỉnh An Giang
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Khiem@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 30/11/2015

Nhận bản tin