Vị trí : Cán bộ Dự án Chương trình Phát triển Cộng đồng
Hồ sơ gồm :
CV
Yêu cầu :

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể:

 

-          Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động dự án tại hiện trường dưới sự điều phối của cán bộ  Điều phối Chương trình. Cụ thể:

  • Là đầu mối liên lạc giữa WARECOD và đối tác địa phương
  • Lên kế hoạch làm việc hàng tháng để triển khai các hoạt động dự án
  • Dựa trên kế hoạch, đưa ra các yêu cầu cụ thể về nhân lực và tài chính phục vụ triển khai các hoạt động dự án
  • Triển khai công việc hàng tháng cùng với nhóm cán bộ, chuyên gia thực hiện hoạt động dự án
  • Báo cáo tình hình triển khai các hạng mục công việc được phân công hàng tháng với Điều phối Chương trình bằng văn bản.
  • Viết báo cáo kết quả hoạt động theo từng giai đoạn và báo cáo cuối kỳ theo yêu cầu nhà tài trợ (tiếng Việt)
  • Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc và Điều phối Chương trình những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho hoạt động dự án
  • Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động dự án theo đề xuất dự án và yêu cầu của cơ quan
  • Cùng với đối tác phát triển kế hoạch làm việc phù hợp và đảm bảo triển khai các hoạt động dự án theo đúng yêu cầu của cơ quan, nhà tài trợ và quy định của pháp luật.

-          Chịu trách nhiệm về chuẩn bị và phối hợp với Văn phòng làm thủ tục xin phép hoạt động các dự án dưới sự phân công của Điều phối Chương trình

-          Chịu trách nhiệm lập dự trù, làm thanh toán cho các hoạt động dự án do mình phụ trách.

-          Cùng Điều phối Chương trìnhvà cán bộ trong nhóm lập các đề xuất gửi nhà tài trợ (sau khi được Ban Giám đốc phê duyệt).

-          Quản lý hồ sơ dự án trong giai đoạn thực hiện dự án.

-          Tham gia các cuộc họp định kỳ của cơ quan và các cuộc họp với các bên có liên quan tới dự án, tới Trung tâm dưới sự phân công của Điều phối Chương trình

-          Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu công viêc của Chương trình và của Trung tâm dưới sự phân công của Điều phối Chương trình

 

Các yêu cầu chính:

-          Có khả năng làm việc nhóm, điều phối dự án;

-          Nhiệt tình trong công việc;

-          Có khả năng đi công tác các vùng sâu và xa trong thời gian dài;

-          Có hiểu biết về vấn đề phát triển cộng đồng;

-          Có khả năng viết báo cáo và đề xuất dự án;

-          Có khả năng làm việc với cộng đồng, giao tiếp tốt với đối tác;

-          Có hiểu biết và kỹ năng về truyền thông và tổ chức hoạt động nhóm;

-          Có kỹ năng quản lý tài liệu;

-          Có khả năng phân tích;

-          Biết tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);

-          Sử dụng thành thạo máy tính và các kỹ năng cơ bản về Văn phòng: Word, Excel, Power Point, …

Nơi làm việc :
chủ yếu tại Hà Nội và sẽ có một số đợt công tác tại các vùng dự án của Trung tâm
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Chị Đới Nguyệt Minh
Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước
Phòng 801, Tòa nhà Hacisco số 15 ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Hoặc gửi qua địa chỉ email: minh@warecod.org.vn và info@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 31/3/2013

Nhận bản tin