Vị trí : Chuyên gia Đánh giá Dự án
Hồ sơ gồm :
CV, Thư giới thiệu
Yêu cầu :

1. Nhiệm vụ của chuyên gia

-         Thực hiện đánh giá  kết quả của các hoạt động dự án  căn cứ trên các mục tiêu , kết quả mong đợi đã đặt ra,

-         Xây dưng bộ công cụ đánh giá dự án đảm bảo thu thập được các thông tin cần thiết và  chính xác,

-         Lập kế hoạch đánh giá : phối hợp với cán bộ dự án để lập kế hoạch đi thực địa kết hợp với thời gian nghiên cứu, 

-         Thực hiện đánh giá: liên hệ và lập kế hoach làm việc với địa phương, chuẩn bị công văn, dự trù kinh phí, triển khai các hoạt động đánh giá,

-         Thực hiện 3-4 chuyến đi thưc địa với các cán bộ dự án để thu thập thông tin và đánh giá tiến trình thực hiện, đề xuất ý kiến   cho việc thực hiện thuận lợi các giai đoạn sau của dự án,

-         Viết báo cáo đánh giá kết quả và  hiệu quả của dự án, và bài học kinh nghiệm cho những dự án dự án tiếp theo.

 

2. Yêu cầu  chuyên môn:                                               

-         Trình độ :  bằng thạc sĩ về  Dân tộc học, Khoa học xã hội, Thống kê, hoặc Môi trường.

-         Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm , khiến thức làm việc tại cộng đồng nông thôn miền núi và BĐKH,

Đã thực hiện  đánh giá  ít nhất 5 dự án , trong đó ít nhất với 2 dự án phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu,

-         Khả năng và Kỹ năng:

Có khả năng phân tích thông tin và viết báo cáo đánh giá dự án.

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm,

Có kỹ năng giao tiêp tốt, viết tiếng Anh trôi chảy,

 

3. Sản phẩm:

-         Bộ công cụ   theo dõi và đánh giá (tiếng Việt và tiếng Anh),

-         Các chỉ tiêu đánh giá cụ thể thể hiện mục tiêu dự án được thực hiện,

-         Báo cáo đánh giá bằng (Việt và tiếng Anh)

 

4. Hỗ trợ từ dự án: văn phòng và xe đi thực địa  

Nơi làm việc :
Hà Nội, thực địa tại Cao Bằng
Địa chỉ nộp hồ sơ :
P801, Toà nhà Hacisco, Số 15 Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
info@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 15/8/2013

Nhận bản tin