Vị trí : Cán bộ dự án
Hồ sơ gồm :
CV, Thư xin việc, các bằng cấp (nếu có)
Yêu cầu :

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CÁN BỘ  DỰ ÁN

 

 

I. GIỚI THIỆU:

 

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) là một tổ chức phi chính phủ và là thành viên của Liên hiêp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là thúc đẩy việc sử  dụng  bền vững nguồn tài nguyên nước của Việt Nam, để đạt được mục tiêu, Trung tâm đã xây dựng và đang thực hiện   05 chiến lược cụ thể  (1)   Phương pháp tiếp cận lưu vực sông (LVS) - thúc đẩy phương pháp LVS hiệu quả tại một LVS cụ thể; (2) Các dự án phát triển cộng đồng -  quảng bá những phương pháp thích hợp, bảo vệ, phục hồi nguồn nước và nguồn lợi thủy sản,ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương và những nhóm yếu thế;  (3) Phát triển cộng đồng và tăng cường năng lực thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm giải trình trong vấn đề  quản lý nguồn nước và nguồn lợi thủy sản thông qua trao quyền cho cộng đồng và phát triển quá trình tham gia đánh giá hệ thống; (4) Vận động chính sách - vận động cho việc cải thiện chính sách, thông qua các bài học kinh nghiệm và kết quả thu được từ các chiến lược 1, 2 và 3; và (5): Mạng lưới sông ngòi Việt Nam - tham gia quản lý và điều phối mạng lưới sông ngòi việt Nam, dựa vào chiến lược của mạng lưới đến 2020 và kế hoạch hành động giai đoạn 2009 – 2015. Để  thực hiện chiến lược của mình Trung tâm đã thực hiên nhiều dự án trong đó có dự án “River Food System from Villagers’ Perspective in the Mekong Delta” do chương trình WLE Greater Mekong  và dự án “Cộng đồng quản lý tài nguyên nước (TNN)” Oxfam Úc/Novib tài trợ. Các dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2017 với các hoạt động liên quan đến cộng đồng tham gia quản lý TNN, Thaibaan, photovoice, truyền thông, v.v.

 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức vụ: Cán bộ dự án

 

Chịu trách nhiệm với: Điều phối dự án

 

Trách nhiệm chính: Tham gia triển khai các các hoạt động của các dự án được giao và  thay mặt tổ chức tham gia các hoạt đông liên quan trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

 

Các dự án tham gia:

- Dự án thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể:

 

1.      Là cán bộ dự án:

a.       Lập kế hoạch làm việc, kế hoạch tài chính và  báo cáo tình hình triển khai dự án hàng tháng với điều phối dự án  bằng văn bản

 

b.      Triển khai thực hiện các hoạt động của dự án bao gồm cả hoạt động  truyền thông  liên quan đến dự án với tiến độ và chất lượng theo đề xuất dự án và yêu cầu của Trung tâm.

 

c.       Viết báo cáo hoạt động sau từng tháng thực hiện (theo mẫu)

 

      c. Đối với NC Thaibaan thuộc Dự án.

·         Chịu trách nhiệm về nội dung và báo cáo nghiên cứu hàng tháng

·         Chủ động lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động nghiên cứu từng tháng

·         Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc, Điều phối dự án những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho dự án;

·         Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động theo đề xuất dự án và yêu cầu của cơ quan;

·         Viết báo cáo hoạt động sau từng tháng thực hiện (theo mẫu)

 

 d. Đối với hoạt động photovoice

·         Cùng cán bộ phụ trách hoạt động tiến hành tập huấn kỹ thuật cho người dân tham gia dự án về kỹ thuật chụp ảnh và xây dựng câu chuyện

·         Theo dõi và hướng dẫn    trong quá trình thực hiện để đảm bảo nội dung của chủ đề

·         Tham gia thiết kế  và tổ chức triển lãm ảnh

 

2.      Là đầu mối liên lạc giữa WARECOD với đối tác và các bên liên quan ở địa phương trong vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

·         Thúc đẩy và giám sát các hoạt động do các đối tác thực hiện

·         Tham gia các cuộc hội nghị hội thảo, gặp gỡ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long để tuyên truyền và vận động cho các hoạt động của Dự án và WARECOD

·         Cập nhật các thông tin liên quan đến chủ trương chính sách, kế hoạch, dự án phát triển ở địa phương

·         Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án trong địa bàn.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi làm việc :
Đồng bằng sông Cửu Long
Địa chỉ nộp hồ sơ :
info@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 29/1/2015

Nhận bản tin