Giới thiệu chung về WARECOD

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. WARECOD hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng ven sông, thúc đẩy việc sử dụng một cách cân bằng nguồn tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới, cảnh báo những tác động tiêu cực của các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển ven sông đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các chương trình can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động truyền thông, đóng góp vận động chính sách của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam.


TÔN CHỈ

 • Tầm nhìn: WARECOD tin tưởng rằng sông ngòi và tài nguyên nước là một trong những tài sản quý giá nhất của nhân loại và tất cả mọi người, cả nam và nữ giới, đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn những giá trị to lớn mà nguồn tài nguyên này mang lại. Chúng tôi hướng tới một thế giới mà trong đó tất cả mọi người đều hiểu được giá trị của nguồn tài nguyên nước và cùng chung sức đoàn kết bên nhau để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vì sự phát triển bền vững trong tương lai.

 • Sứ mệnh: WARECOD thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo đa dạng sinh học và duy trì sinh kế bền vững cho các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này. Giới là một phần không thể thiếu trong tất cả các hoạt động của chúng tôi.CHUYÊN MÔN


 • Thủy lợi
 • Biến đổi khí hậu
 • Phát triển cộng đồng
 • Nghiên cứu tri thức địa phương
 • Bình đẳng giới
 • Vận động chính sách


CHIẾN LƯỢC


 • Chiến lược 1: Phương pháp lưu vực sông

Thúc đẩy phương pháp lưu vực sông hiệu quả tại lưu vực sông Gâm.


 • Chiến lược 2: Các dự án Phát triển Cộng đồng

Khuyến khích các hoạt động thích hợp trong sử dụng, và phục hồi nguồn nước và thủy sản, ưu tiên những nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi như phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số.


 • Chiến lược 3: Tăng quyền cho cộng đồng

Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường trách nhiệm giải trình về quản lý nguồn tài nguyên nước và thủy sản thông qua việc tăng quyền cho cộng đồng  và phát triển các hệ thống quản lý cộng đồng.


 • Chiến lược 4: Vận động chính sách

Vận động chính sách nhằm đạt tới việc xây dựng luật nước, thực hiện chính sách và hiệu lực thực thi được nâng cao nhờ vào các bài học và bằng chứng có được từ các hoạt động trong Chiến lược 1,2 và 3.


 • Chiến lược 5: Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

Tiếp tục quản lý, điều phối và tham gia và VRN, dựa trên Kế hoạch Chiến lược và Hành động của VRN cho giai đoan 2009-2015


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Căn hộ số 12A03, nhà 24-T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84 24) 6666 5855

Email: info@warecod.org.vn  -  Website : www.warecod.org.vn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin