Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 thủy điện
Đăng ngày: 23 Tháng Sáu 2021 | Source: www.warecod.org.vn
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch dự án thủy điện A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.
Ông Lê Trí Thanh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký công văn gửi các sở liên quan về việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.


Công văn nêu rõ, thực hiện thông báo ngày 15-6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 6 thủy điện


Thống nhất chủ trương cho các chủ đầu tư dự án thủy điện (đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công) được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.


Đối với dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện, trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.


Thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện, gồm: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.


Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý để thực hiện theo quy định hiện hành và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xét theo thẩm quyền.


Theo quy hoạch, tại tỉnh Quảng Nam có 46 dự án thủy điện với tổng công suất 1.816 MW. Trong đó, có 22 dự án đã vận hành, công suất 1.273 MW; 8 dự án đang triển khai xây dựng; 12 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 4 dự án khảo sát xin chủ trương đầu tư.


Theo Trần Thường
nld.com.vn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin