Sắp có Hệ thống theo dõi và Quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất
Đăng ngày: 18 Tháng Giêng 2020 | Source: www.warecod.org.vn
 Cục Quản lý tài nguyên nước hiện đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường triển khai Dự án “Xây dựng Hệ thống theo dõi và Quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành”.

Ông Nguyễn Bảo Trung - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường cho biết, Dự án đã được Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức triển khai từ năm 2018 đến nay với các hoạt động: Thu thập, xử lý các thông tin dữ liệu liên quan; Điều tra, khảo sát về hiện trạng đo đạc, truyền tin, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước phục vụ việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, giám sát khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước;  Đánh giá hiện trạng công tác quản lý thông tin, số liệu quan trắc theo giấy phép tài nguyên nước; Xây dựng chuẩn kết nối dữ liệu và một số dạng chuyển đổi kết nối vào hệ thống; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát và quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước.

Ngoài các công việc thực hiện theo tiến độ cấp kinh phí, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng hệ thống thử nghiệm. Hiện nay, Hệ thống này đã cơ bản hoàn thiện các chức năng đáp ứng được nghiệp vụ quản lý giấy phép tài nguyên nước, tích hợp với hệ thống giám sát khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước cấp Trung ương. Các chức năng quản lý thông tin giấy phép tài nguyên nước đã được cập nhật thông tin giấy phép; thống kê giấy phép theo từng địa phương và các thời kỳ; tìm kiếm, quản lý giấy phép; Hiển thị trên bản đồ.

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin, đến nay, Hệ thống đã cơ bản hoàn thiện các chức năng, đáp ứng được mục tiêu giám sát tự động các thông số về khai thác, sử dụng nước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT.

“Hiện tại, có 17 công trình đã đăng ký và được phê duyệt: trong đó có 7 công trình khai thác nước dưới đất; 3 công trình xả nước thải, 6 công trình khai thác nước mặt và 1 công trình khai thác nước biển. Đồng thời, có 5 công trình đã đăng ký và truyền dữ liệu thành công 05 công trình, trong đó có 4 công trình khai thác nước dưới đất.” - ông Nguyễn Bảo Trung cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho hay, Hệ thống đã cập nhật tương đối đầy đủ các giấy phép về tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện các quy định của Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Cục đã phối hợp với Cục Công Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường  xây dựng văn bản để gửi đến các đơn vị liên quan để hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến thực hiện quan trắc, giám sát tài nguyên nước; trên cơ sở này, Cục cũng đã có văn bản số 2588/TNN-NM ngày 27/12/2019 yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị đo đạc, giám sát tài nguyên nước và truyền thông tin, dữ liệu về Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định. 

Tại cuộc họp về dự án diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng chỉ tiêu cụ thể theo thời gian để hoàn thành các mốc công việc; ban hành văn bản gia hạn thời gian cụ thể đối với các đơn vị đã gửi công văn xin gia hạn việc lắp đặt thiết bị và hoàn thành việc quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT.

Xuân Phương
Theo Báo Tài nguyên và Môi trường

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin