Sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên tại Hà Giang
Dự án "Nghiên cứu tác động của khu bảo tồn Khau Ca tới sinh kế người dân" được tài trợ bởi Quỹ đối tác các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF) được Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên Nước phối hợp với UBND huyện Bắc Mê, UBND xã Minh Sơn huyện Bắc Mê thực hiện từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016. Nghiên cứu trên sử dụng phương pháp Thaibaan với sự tham gia của cộng đồng. Người dân trở thành những nghiên cứu viên chính trong dự án.

Việc áp dụng phương pháp này sẽ huy động được những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong đời sống giúp cộng đồng tư liệu hóa lại được những kiến thức bản địa một cách hệ thống đồng thời giúp người dân nâng cao được năng lực và kiến thức sau quá trình nghiên cứu.Với sự tham gia nhiệt tình và trách nhiệm của nhóm cộng đồng, nghiên cứu đã làm rõ được những ảnh hưởng của việc thành lập khu bảo tồn Khau Ca tới đời sống và sinh hoạt của người dân như giảm năng suất cây trồng, giảm thu nhập, gia tăng dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng, thiếu đất sản xuất...Bên cạnh đưa việc đưa ra những kết quả nghiên cứu, nhóm cộng đồng còn đẩy mạnh được công tác tuyên truyền về vai trò và lợi ích của việc bảo tồn tới đời sống, văn hóa bản địa thông qua các cuộc họp thôn bản và chia sẻ tại các cuộc họp do các tổ chức đoan thể của địa phương (hội phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh...).Kết thúc dự án, những kết quả dự án đã được người dân tư liệu hóa thông qua những hình ảnh mà người dân tự vẽ. Họ còn sáng tác những bài hát bằng tiếng Dao liên quan đến tác động của dự án đến ý thức của người dân. Nội dung bài hát là: "Trước kia cây rừng và thú rừng rất nhiều, người dân vào rừng để  khai thác và bẫy thú rừng. Từ khi có cán bộ dự án đến làm việc, họ đã hiểu được tác dụng của việc bảo vệ rừng, thú rừng và không vào rừng để khai thác và săn bắt nữa....".Sự thành công của dự án sẽ là một là một điểm sáng trong việc thúc đẩy cộng đồng tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không những ở Bắc Mê, Hà Giang nói riêng mà cả trong khu vực nói chung.

Bài & Ảnh: Ngọc Khắc
Tin tức nổi bật

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin