Nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
Đăng ngày: 09 Tháng Mười 2020 | Source: www.warecod.org.vn
Từ ngày 15-20 tháng 9 được sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước(WARECOD), Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Cán bộ phỏng vấn tiếp nhận thông tin từ người dân vùng tái định cư

Chuyên đề khảo sát, nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tổng hợp những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết những tồn tại, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.


Khảo sát, nghiên cứu được thực hiện ở các phường, xã: Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh. Các hoạt động bao gồm: phỏng vấn cán bộ địa phương để hiểu những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại thị xã Kỳ Anh; Điều tra, phỏng vấn người dân bị ảnh hưởng và đánh giá những tác động của dự án đến người dân. Căn cứ kết quả nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

THEO TIẾN ANH
LIENHIEPHOIKHKT.HATINH.GOV.VN

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin