Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Đăng ngày: 16 Tháng Sáu 2020 | Source: www.warecod.org.vn
Trong hai ngày 13,14/6/2020, Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Nước phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp có sự tham gia trong  xây dựng kịch bản kinh tế - xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường.

Thị xã Kỳ Anh nằm ở ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, người dân thường xuyên phải đối mặt với các sự kiện thời tiết cực đoan như lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán kéo dài nhiều tháng trong mùa khô, rét đậm, rét hại trong mùa đông và gió Tây khô nóng trong mùa hè. Các sự kiện thời tiết cực đoan này càng ngày càng trầm trọng do tác động của biến đổi khí hậu tăng lên không ngừng. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất nông lâm nghiệp cũng như các hoạt động  kinh kế - xã hội khác tại địa phương. Nhận thấy sự cần thiết trong việc xây dựng kế hoạch hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu, và thay đổi môi trường tại thị xã Kỳ Anh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh, UBND Thị xã và Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Nước đã tổ chức tập huấn chia sẻ kinh nghiệm với sự tham gia của 24  cán bộ đại diện các đoàn thể thuộc MTTQ các phòng ban của Thị xã về phương pháp này. Trong đó, các kiến thức có liên quan tổng quan về BĐKH như nguyên nhân, các tác động đối với đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu, khu vực thị xã Kỳ Anh và tỉnh Hà Tĩnh cũng như các kỹ năng thúc đẩy thảo luận trong  phương pháp có sự tham gia., kỹ thuật trong xây dựng kịch bản kinh tế-xã hội thích ứng với BĐKH tại địa phương được chia sẻ.Thông qua bước xác định các động lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện bằng phương pháp thảo luận nhóm và tham vấn thông tin, các học viên đã trải nghiệm thực hành một số kỹ năng phương pháp thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tổng hợp và đánh giá đặc điểm  của địa phương. Qua thảo luận, đa số ý kiến các học viên chọn 03 lĩnh vực có thế mạnh chủ yếu là Nông nghiệp, Công nghiệp, và Du lịch để xác định hướng kịch bản phát triển kinh tế xã hội thích ứng BĐKH của Thị xã.

WARECOD


XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin