Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động nghiên cứu tri thức địa phương tại tỉnh Sóc Trăng
Đăng ngày: 23 Tháng Hai 2019 | Source: www.warecod.org.vn
Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/218, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) và các nhóm cộng đồng tri thức địa phương ở tỉnh Sóc Trăng đã cùng nhau xây dựng các hoạt động nghiên cứu có sự tham gia (PAR), áp dụng tại chính địa phương

WARECOD cùng với người dân tại tỉnh Sóc Trăng thực hiện  nghiên cứu tri thức địa phương về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội cũng như các hoạt động sản xuất, đời sống và tác động qua lại giữa các vấn đề này . Hoạt động này nằm trong chương trình “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng bền vững tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” với sự hỗ trợ của tổ chức Quỹ Khí hậu Châu Âu (ECF).Thông qua hoạt động nghiên cứu, người dân đã chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại liên quan đến nguồn tài nguyên nước phục vụ cho các hoạt động sinh kế cộng đồng. Cụ thể như nguồn lợi thuỷ sản đã bị suy giảm đáng kể, lượng phù sa trong sông không còn màu mỡ như trước, hiện nay nông dân phải sử dụng nhiều loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất lượng nguồn nước đã bị suy giảm nghiêm trọng.Nhiều giải pháp cũng đã được người dân đề xuất để giảm thiểu tác động và thích ứng với sự thay đổi về môi trường. Một trong những đề xuất đang lưu ý về việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc quản trị tài nguyên nước, đặc biệt trong công tác giám sát chất lượng nguồn nước.Lý Đức Tài

Các bài mới

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin