Khởi động các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Buôn Đôn, Đắk Lắk

Sau nhiều năm thực hiện các dự án trên lưu vực sông Lô-Gâm và ĐBSCL, năm 2017 WARECOD mở rộng hoạt động tại Tây Nguyên với việc triển khai dự án “Thúc đẩy vai trò của Phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước tại vùng Tây Nguyên của Việt Nam”.Địa bàn được lựa chọn là buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Đây là khu vực dân cư nằm ngay cạnh sông Srêpok. Từ khi các bậc thang thuỷ điện hình thành trên sông, nguồn nước đã chuyển dòng, mực nước khi chảy qua địa bàn buôn suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển kinhtế xã hội trong lưu vực cũng gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Bản thân bà con trong buôn cũng có nhận thức hạn chế về các vấn đề tài nguyên nước và vệ sinh môi trường( VSMT).

WARECOD đã phối hợp với UBND xã Krông Na tổ chức hội nghị trao đổi về việc thúc đẩy công tác quản lý tài nguyên nước của nhân dân trong xã nói chung và của nhóm đối tượng phụ nữ nói riêng. Hội nghị có sự tham gia của đại diện UBND xã và đông đảo người dân thuộc các thôn buôn. Trong quá trình tiếp xúc, nhóm cộng đồng tại buôn Jang Lành đã chia sẻ về tổng quan tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên nước trong buôn, từ đó thể hiện mong muốn có thêm kiến thức cũng như các nguồn lực để xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước và môi trường cho địa phương.Sau buổi làm việc, các đại biểu của buôn Jang Lành đã thống nhất thành lập các nhóm hoạt động nòng cốt, tham gia các chương trình tập huấn về tài nguyên nước, VSMT và tiến tới lập kế hoạch triển khai các sáng kiến cộng đồng về xử lý nước ô nhiễm, tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng.

Bài & ảnh: Xuân Quỳnh

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin