Ngày Môi trường thế giới - Những sự thật về ô nhiễm môi trường
Đăng ngày: 05 Tháng Sáu 2018 | Source: elle.vn

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là giải quyết ô nhiễm nhựa và ny-lông, mục tiêu nhằm kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen hay dùng nhựa, ny-lông để giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Cùng nhìn lại những con số sau đây và có hành động cụ thể để đẩy lùi ô nhiễm môi trường và bảo vệ sinh thái.

Các bài mới

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin