Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đăng ngày: 04 Tháng Tư 2019 | Source: WARECOD
Vào đầu tháng 3, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước đã tổ chức những chuyến nghiên cứu tri thức địa phương, kế hợp với tuyên truyền về các vấn để bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và khu vực xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.Buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức và nghiên cứu tri thức địa phương được thực hiện ở nhà văn hóa ấp Mười Chiến, xã Long Phú và nhà văn hóa ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Các buổi tập huấn có sự góp mặt của hội phụ nữ huyện, xã Long Phú. Còn tại Trà Vinh nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các hộ nuôi tôm tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.Nghiên cứu tri thức tại xã Long Phú tập trung vào các vấn đề đánh giá hệ sinh thái và nguồn tài nguyên nước qua các thời kì. Nghiên cứu những rủi ro nguồn lực địa phương, đồng thời các tác động trực tiếp và tiềm tàng ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của cộng đồng. Phân tích các vấn đề ô nhiễm nguồn nước và các biện pháp giảm thiểu từ đó xây dựng kế hoạch tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác giám sát môi trường nước.Còn tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nhóm nghiên cứu tập trung chủ yếu vào vấn đề nuôi trồng tôm công nghiệp và những tác động xấu của nó đến môi trường nước tại địa phương. Nuôi tôm công nghiệp vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hủy hoại môi trường sinh thái, tuy nhiên bà con lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, khiến cho việc nuôi trồng gặp nhiều thất bại, hơn thế nữa còn ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Thông qua các sự kiện tuyên truyền bảo vệ môi trường, WARECOD mong muốn xây dựng nền tảng cho bà con tiến tới xây dựng những sáng kiến cộng đồng trong quản trị tài nguyên nước.Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề sống còn đối với không chỉ riêng những người dân sống tại khu vực đó, vì sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của cả nước.

Truyền thông WARECOD

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin