Tập huấn phụ nữ về tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước và môi trường

Ngày 29/01/2018, WARECOD phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân, Hội Phụ nữ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cùng Hội phụ nữ một số xã trong huyện tổ chức chương trình Tập huấn cho nhóm phụ nữ nòng cốt. Nội dung chính của lớp tập huấn là về công tác tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước và môi trường thông qua phối hợp với Ban Quản lý tiểu vùng (BQLTV). Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng tham gia của cộng đồng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long” - pha 3.


Tham dự buổi tập huấn là đại diện các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân, UBND xã Tân Hoà, Hội phụ nữ huyện Phú Tân, Hội phụ nữ các xã Tân Hoà, Tân Trung, Phú Thọ, Phú Hưng, Thị trấn Phú Mỹ, các BQLTV 25, 18, 20, 22
. Các tập huấn viên nhận định, một trong những khó khăn lớn nhất cản trở chị em phụ nữ tham gia vào các công tác xã hội hay hoạt động cộng đồng là họ phải dành nhiều thời gian cho các công việc gia đình. Tuy nhiên, theo các tập huấn viên, việc tham gia công tác này là điều tất yếu, xuất phát từ chính mong muốn của phụ nữ. Phụ nữ hoàn toàn có thể tham gia các công tác như hoà giải, tài chính - kế toán bởi những hoạt động này không tốn quá nhiều thời gian. Để nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động xã hội thì cộng đồng cần thay đổi nhận thức. Cần tạo điều kiện cho các phụ nữ tiêu biểu, có năng lực được thoải mái tham gia các công tác cộng đồng mà không sợ dị nghị là đi ngược với phong tục tập quán.Cũng trong chương trình tập huấn, BQLTV 25 đã tiến hành thảo luận và diễn tập các tiểu phẩm nhằm chia sẻ các nội dung về vấn đề tài nguyên nước tại địa phương, các đức tính/tiêu chuẩn cần có để tham gia BQLTV. Bằng cách áp dụng phương pháp Forum Theatre (Kịch tương tác), cuộc họp BQLTV để phân công nhiệm vụ cũng được tái hiện, qua đó chia sẻ các khó khăn BQLTV gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động. Cuối ngày làm việc, các tập huấn viên cùng thảo luận và lập kế hoạch truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2018 theo các chủ đề nhằm nâng cao vai trò và khả năng tham gia của phụ nữ trong quản lý tài nguyên nước cùng với BQLTV.

Vũ Hải Linh


Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin