Tập huấn quan trắc nguồn nước cho nhóm bảo vệ dòng sông tại Bắc Mê
Đăng ngày: 04 Tháng Bảy 2013 | Source: www.warecod.org.vn
Nằm trong chuỗi hoạt động triển khai dự án “Thúc đẩy phương pháp tiếp cận lưu vực sông tại tiểu lưu vực sông Gâm” do McKnight Foundation tài trợ, ngày 15 và 16/06/2013, cán bộ WARECOD đã phối hợp cùng chính quyền, người dân tại hai xã Lạc Nông và Giáp Trung (Bắc Mê -  Hà Giang) thực hiện chương trình Tập huấn Nhận biết và xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

Là những địa phương nằm trong tiểu lưu vực sông Gâm, hai thôn Nà Pâu (xã Lạc Nông) và Nà Bó (xã Giáp Trung) trong tháng 4/2013 đã thành lập nên các nhóm Bảo vệ tài nguyên nước, từ đó hàng tháng sẽ xây dựng các chương trình sinh hoạt định kỳ nhằm thúc đẩy năng lực giảm sát chất lượng của dòng sông triển khai các chương trình quản lý tài nguyên nước tại địa phương dưới sự hỗ trợ của WARECOD. Thành viên của hai nhóm chủ yếu là người dân tộc Tày, một số còn nằm trong ban quản lý thôn, đại diện các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hoặc là những người nhiệt tình trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và nguồn tài nguyên nước nói riêng.


Nếu như trong tháng 5, cả hai nhóm đã tổ chức khá thành công Lễ ra quân Bảo vệ nguồn tài nguyên nước với hoạt động chính là thu gom rác trên đoạn sông Gâm nằm trên địa bàn hai xã, thì tháng 6 này, các thành viên của hai nhóm gồm 17 người cùng một số cán bộ địa phương đã tham gia chương trình Tập huấn Nhận biết và xử lý nguồn nước ô nhiễm do các cán bộ của WARECOD làm giảng viên, tổ chức tại địa điểm là thôn Nà Bó (xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê).


Ngoài thời lượng một ngày dành cho việc tập huấn kiến thức và thảo luận, các thành viên của hai nhóm còn có một buổi đi thực địa, thực hành đánh giá chất lượng nước của đoạn suối nằm trên địa bàn thôn Nà Bó. Sau đó, được cán bộ của WARECOD hướng dẫn trực quan cách làm bình lọc cát đơn giản và bình lọc cát sinh học, những thiết bị đơn giản giúp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, đặc biệt là sau các trận mưa lớn và lũ quét.


Kết thúc buổi tập huấn, ngoài những kiến thức hữu ích đã nhận được thì sự kết nối, đoàn kết giữa hai nhóm bảo vệ nguồn nước tại hai địa phương khác nhau cũng đã được tăng cường thông qua việc cùng nhau đóng góp, lên ý tưởng, tự xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể cho tháng 8 và thời gian tiếp theo.


Sau đây là một số hình ảnh của hai ngày hoạt động:    Thảo luận tổng kết hoạt động tháng 5


Nhóm bảo vệ nguồn nước tự xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo


 

Cán bộ WARECOD giới thiệu mô hình bình lọc cát sinh học


 

 

Thực hành làm bình lọc cát đơn giản

Bài & ảnh: Xuân Quỳnh

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin