Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu lưu vực sông Lô-Gâm
Đăng ngày: 05 Tháng Sáu 2013 | Source: www.warecod.org.vn

Từ ngày 30-31/05/2013 nhóm Nghiên cứu thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước đã triển khai hoạt động “Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ” tại thôn Lương Trung, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả của hoạt động sẽ được đưa vào báo cáo chung đánh giá tình trạng dễ bị tổng thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng sinh sống ven lưu vực sông Gâm do tổ chức SIDA tài trợ.


Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng những tác động của biến đổi khí hậu là một trong các nguy cơ gây cản trở cho việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009). Do cơ cấu dân số nước ta phần lớn tập trung ở vùng nông thôn, vùng miền núi, ven biển dẫn đến nguồn sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp…những nghành nghề phụ thuộc nhiều vào khí hậu và điều kiện tự nhiên. Tác động tăng cường và ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu sẽ khiến cho họ phải đương đầu với những hiểm họa đang gia tăng và trở nên dễ bị tổn thương hơn. Để xây dựng kế hoạch thích ứng hiệu quả, các phân tích khoa học về biến đổi khí hậu ở cấp độ vĩ mô ( cấp nhà nước và quốc tế ) là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để những chính sách đó mang tính thực tế và phù hợp với các điều kiện thiên nhiên – nhân tạo cụ thể của từng địa phương thì không thể thiếu những đánh giá và tập hợp dữ liệu từ thực địa. Những cộng tác viên bản địa là nguồn thông tin đáng tin cậy, làm căn cứ cho công tác hoặc định chính sách và có ảnh hưởng tới chính sách.

Trong bối cảnh đó, từ ngày 30-31/05/2013 nhóm Nghiên cứu thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước đã triển khai hoạt động “Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ” tại thôn Lương Trung, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả của hoạt động sẽ được đưa vào báo cáo chung đánh giá tình trạng dễ bị tổng thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng sinh sống ven lưu vực sông Gâm do tổ chức SIDA tài trợ.


Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Nhóm cộng đồng làm việc nhóm


Xây dựng lịch thời vụ

Người dân trình bày lịch thời vụ

Bài & ảnh: Nguyễn Hiên

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin