Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước: Các tổ chức XHDS Lào và Việt Nam chung tay bảo vệ tài nguyên nước
Đăng ngày: 28 Tháng Bảy 2014 | Source: www.warecod.org.vn

Trong tình trạng các mối đe dọa về tài nguyên nước mới xuất hiện và ngày càng gia tăng, và càng nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng từ các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, chủ đề quản lý tài nguyên nước đang trở thành vấn đề nóng tại khu vực Mê Kông.

Chia sẻ nhiều điểm chung về lịch sử, văn hóa, xã hội và điều kiện tự nhiên, Lào và Việt Nam cũng có chung mối quan tâm về nguồn tài nguyên tự nhiên giá trị nhất – tài nguyên nước. Dựa vào nền tảng này, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đã đề xướng một dự án hướng tới trao đổi kinh nghiệm và các bài học giữa hai quốc gia láng giềng nhằm mở rộng kiến thức cho các tổ chức xã hội dân sự Lào và Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Vào tháng Năm, một cuộc họp quy mô nhỏ đã được tổ chức để giới thiệu sáng kiến này đến các nhà hoạt động môi trường tại Lào. Tiếp nối cuộc họp này WARECOD mở rộng và tổ chức một hội thảo tại Vientiane trong hai ngày 19-20 tháng Bảy 2014 với sự tham gia của gần 30 đại biểu từ xã hội dân sự.

 


Chủ tọa trong hội thảo tại Vientiane

 

Trong hội thảo này, những người tham dự đã thảo luận và chỉ ra các thách thức đối với quản lý tài nguyên nước và phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội và kĩ thuật. Những thách thức chủ yếu là mất rừng, các hoạt động khai khoáng, thay đổi mục đích sử dụng đất, các dự án phát triển và biến đổi khí hậu. Họ cũng ghi nhạn những ưu tiên hiện tại trong vấn đề quản lý nước và đánh giá năng lực của các tổ chức xã hội dân sự Lào để giải quyết các thách thức trên.

 

WARECOD cũng chia sẻ kinh nghiệm làm việc về quản lý tài nguyên nước và vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam, nhấn mạnh vào công cụ biến đổi khí hậu climatool đã được áp dụng tại Cao Bằng và Hà Giang cũng như chia sẻ về sự hình thành và hoạt động của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam – một diễn đàn chung đầu tiên cho các nhà hoạt động tại Việt Nam có chung mối quan tâm bảo vệ sông ngòi tại Việt Nam.

 


Người tham dự lắng nghe bài trình bày tại hội thảo

 

Một kết quả đáng kể từ hội thảo này là một kế hoạch chi tiết trong hai năm tới do các tổ chức XHDS Lào chung sức trong vấn đề quản lý tài nguyên nước tại Lào. Nền tảng ban đầu sẽ được phát triển thành một đề xuất để thực hiện trong thời gian sắp tới.

 

 

Dương Thu Hằng,

Nhóm Điều phối Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam – miền Bắc

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin