Đại diện VUSTA và Bộ Khoa học & Công nghệ đến thăm Văn phòng WARECOD
Đăng ngày: 10 Tháng Năm 2013 | Source: www.warecod.org.vn

Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Đoàn Đại diện Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và Bộ Khoa học & Công Nghệ đã có chuyến thăm Văn phòng làm việc của Trung Tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước.

Đoàn đại biểu gồm Chủ Tịch VUSTA, Phó trưởng ban tổ chức VUSTA cùng đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ đã thăm hỏi các cán bộ đang làm việc tại WARECOD. Đại diện của WARECOD cũng đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong công việc của tổ chức, đồng thời đưa ra những kiến nghị, mong muốn được VUSTA hỗ trợ trong các hoạt động tiếp theo. Chủ tich VUSTA cũng đã đại diện cho đoàn thăm hỏi nhận xét về hoạt động của Trung tâm và đồng ý với những kiến nghị xin trợ giúp của WARECOD. Bên cạnh những cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho tổ chức trong thời gian tới, WARECOD cũng nhận được những nhắc nhở vể những công việc còn hạn chế của mình như bổ sung báo cáo cho Bộ Khoa học & Công nghệ đồng thời với những báo cáo của VUSTA…

Chuyến thăm hỏi đã diễn ra trong không khí phấn khởi của hai bên và kết thúc là những bức ảnh và những nụ cười.


Giám đốc WARECOD chụp anh lưu niệm với đoàn

Local knowledge research in the Mekong delta

Applying Forum Theatre to community development

MK 26 - Challenges in the Mekong Delta

Tin tọa đàm dự án tại Tây Nguyên

Adapting to climate change in Cao Bang province

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin